Monday, March 14, 2005

"(...)ELIES VA PUJAR AL CIM DEL CARMEL; ES VA PROSTERNAR A TERRA (...) -HI HA UN NÚVOL PETIT COM EL PALMELL DE LA MÀ QUE PUJA DEL MAR (...)" (1Reis 18


Posted by Hello

La devoció a la Mare de Déu sota l'advocació del Carme és la més antiga de totes.
Segles abans de Crist, Elies, passats tres anys de secada i després de pregar, va veure un humil nuvolet que, tot pujant del mar, acabà per cobrir el cel, beneint així la terra amb la pluja vivificant. El petit núvol éra el símbol de la Mare de Déu, dispensadora de les Gràcies celestials que ens porten la Vida Eterna. Els successors dels profetes Elies i Eliseu feren vida de pregària, pobresa i mortificació al cim del Carmel (Israel). Molt abans del naixement de Jesús ja l’esperaven com el Messies promès i l'honoraven. També veneraven per anticipat aquella que havia de ser la seva Mare (Quina fe!). Molt després (s. XII) uns devots que feren allà vida monàstica, consagraren una Capella dedicada a la Mare de Déu del Carme. D’aquí procedeix l'ordre carmelitana i la devoció a aquesta advocació mariana.
El 16 de juliol de 1251, la Reina del Cel va lliurar l'Escapulari a Sant Simó Stock, general de l'ordre, com a penyora d'una gran promesa: se salvarien tots els membres de l'ordre que el duguessin a l'hora de morir (havent-lo vestit dignament en vida, s’entén). També foren concedits posteriorment altres favors (privilegi sabatí, indulgències...).
L'Escapulari del Carme és un sagramental. Els sagramentals són signes sagrats amb els quals, imitant en certa manera els sagraments, s'expressen efectes, sobretot espirituals, que s'obtenen per intercessió de l'Església. No confereixen la Gràcia de l'Esperit Sant com ho fan en canvi els Sagraments, però, per la pregària de l'Església, ens preparen a rebre-la i ens disposen a cooperar amb ella.
Quan el portem imposat per un sacerdot autoritzat, quedem inscrits a l'Ordre Tercera o Confraria Carmelitana; establim un vincle d'Amor amb aquesta Família Religiosa, compartint-ne també els beneficis espirituals. També ens comprometem a viure, segons les nostres possibilitats, el seu carisma. D'aquest, voldria fer esment particular de l'esperit de pregària i contemplació. És fonamental que ens esforcem per tal de tenir vida interior, trobar-nos a nosaltres mateixos en el silenci i posar-nos en disposició de que Déu ens trobi i ens mostri el seu Rostre Santíssim. Només així reconquerirem la nostra autèntica identitat per viure una Vida veritable, que és la de l'Esperit; si no, ens dispersarem i desorientarem enmig de tants estímuls contradictoris. No esperem la fi del temps per veure'L, cerquem arreu la seva imatge!
L'Escapulari no és doncs un "talismà" que ens farà la "màgia" de salvar-nos o deslliurar-nos dels perills encara que visquem d'esquenes a Déu. Dur-lo ens recorda la nostra consagració a Maria Immaculada per tal que Ella ens condueixi a Jesús, el nostre Salvador i Amor. Ens esforçarem doncs per tal de viure com a dignes fills seus, tot imitant-la en totes les seves virtuts, que es reuneixen en la seva adhesió total i responsable a la Voluntat de Déu (“Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules" -Llc 1, 38-).
Quan besarem l´Escapulari veurem en ell el dolç esguard de la nostra Mare que tant ens estima, i pensant en l'Estrella del Mar, recordarem allò de la cançó: "No tinguem por si sóm moguts per la tempesta que ens arrossega mar endins...que Ell en la mar obre camins" (Cantoral de la Missa Dominical nº 355)

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Thank you!
[url=http://exotaxzc.com/toul/mthb.html]My homepage[/url] | [url=http://uakftihu.com/dhsx/byzg.html]Cool site[/url]

7:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

Good design!
My homepage | Please visit

7:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

Nice site!
http://exotaxzc.com/toul/mthb.html | http://lpzkizty.com/olkv/bhiz.html

7:20 PM  

Post a Comment

<< Home